صارماش - sarmaş

صارماش / sarmaş
Yeni Türkçe Lugat


ح ص طولاش اولمق ج یر
صارماش ]زن می یق اردن


has dolaş olmak c yer sarmaş zen mi ye artan


Yeni Türkçe Lugat | Sayfa:426 | Sıra:3

Kaynak: Yeni Türkçe Lugat - Çağdaş sözlükArama Ekranı

Site içersinde arama yap.