atölye - آتلیه

The entry is a dictionary list for the word atölye - آتلیه
آتلیه Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(تُ یِّ) [ فر. ] ( اِ.) 1 - کارگاه هنری که در آن چند هنرجو زیر نظر استاد به کار
مشغولند. 2 - جایی که در آن فعالیت هنری انجام می شود.
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

daşuq(izah: karqah. (section. department. classroom. group. squad))
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

qayurqa(izah: qaturqa. (< qayırmaq + qa: < qab. yer). qayırma, iş yeri)

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.